آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

46%
تخفیف
290,000 تومان
65%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
1,490,000 تومان
1,490,000 تومان
50%
تخفیف
690,000 تومان
36%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
290,000 تومان
46%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
290,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
739,000 تومان
739,000 تومان

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره وب مستران هوشمند 11

ثبت نام زود هنگام!

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

46%
تخفیف
290,000 تومان
65%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
1,490,000 تومان
1,490,000 تومان
50%
تخفیف
690,000 تومان
36%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
290,000 تومان
46%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
290,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
739,000 تومان
739,000 تومان

مجله استادیار

مجله